Nedir.Org
 • 1


Son Sorulan Sorular:

 1. Uzun uçuş uyumsuzluğu bulmaca - İlk Sen Cevapla
 2. "Kuşku etmek, dizayn etmek, etki etmek" gibi örneklerde görülen anlatım bozukluğunun benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır? - İlk Sen Cevapla
 3. Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen çevresel faktörlerden biri değildir? - İlk Sen Cevapla
 4. Makale türünün, ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’de yazmaya başladığı makalelerle Türk yazınına girmesini sağlayan yazar aşağıdakilerden hangisidir? - İlk Sen Cevapla
 5. Kahverengi, siyah ve yeşil renkleri karışırsa nasıl bir renk oluşur ve adı ne? - İlk Sen Cevapla
 6. Kumaş, deri veya kağıt süslemede kullanılan bir yöntem - İlk Sen Cevapla
 7. Osmanlı'da halkın Roma'ya vardığı ad - İlk Sen Cevapla
 8. Fransa ile İngiltere'yi birbirine bağlayan tünelin adı - İlk Sen Cevapla
 9. Bir günün sonrası 4 harfli cevabı nedir - İlk Sen Cevapla
 10. Yön 8 harfli - İlk Sen Cevapla
 11. Etnometodoloji nedir sosyoloji - İlk Sen Cevapla
 12. Bel gevşekliği belirtileri nedir? - İlk Sen Cevapla
 13. Asakir-i mansure-i muhammediye ordusu hangisinin yerine kurulmuştur? - İlk Sen Cevapla
 14. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri düğüm başlangıcını oluşturan altlıklardandır, işaretleyiniz. - İlk Sen Cevapla
 15. Eskiden dervişlerin giydikleri tiftikten yapılmış ince külah - İlk Sen Cevapla
 16. Hücre zarı ile çekirdek arasında kalan yarı akışkan sıvıdır. - İlk Sen Cevapla
 17. Şekil ve yapı bakımından benzer olan ve aynı görev için bir araya gelmiş hücre topluluğudur. - İlk Sen Cevapla
 18. Besinlerin parçalanması ile enerji üretir. - İlk Sen Cevapla
 19. Hücre içi madde sindiriminde görevli organeldir. - İlk Sen Cevapla
 20. Hücrede besin, atık ve su gibi maddeleri depo eden organeldir. - İlk Sen Cevapla
 21. Canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimdir. - İlk Sen Cevapla
 22. Üzerinde kalıtsal özelliklerimizin bulunduğu yapıdır. - İlk Sen Cevapla
 23. Protein sentezinde görevli organeldir. - İlk Sen Cevapla
 24. Hücrenin yönetim ve kalıtım merkezidir. - İlk Sen Cevapla
 25. Salgıyı üreten ve paketleyen organdır. - İlk Sen Cevapla
 26. Hücreyi en dıştan kaplayan ve hücreye şekil veren kısımdır. - İlk Sen Cevapla
 27. Bitkiye desteklik ve sağlamlık yapan tam geçirgen yapı. - İlk Sen Cevapla
 28. Bizans imparatoru bulmaca - İlk Sen Cevapla
 29. Aynı işi yapan topluluk bulmaca - İlk Sen Cevapla
 30. Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer bulmaca - İlk Sen Cevapla
 31. Kökü yukarıda dalları aşağıda olduğuna inanılan cennet ağacı bulmaca - İlk Sen Cevapla
 32. Bir hayvanın veya böceğin bir şeyi yiyerek o şeyde bıraktığı iz bulmaca - İlk Sen Cevapla
 33. Kökü toz durumuna getirilip hekimlikte ishal kesici olarak kullanılan bir bitki bulmaca - İlk Sen Cevapla
 34. Büyük Rus kentlerinin yakınındaki tatil evlerine verilen ad bulmaca - İlk Sen Cevapla
 35. RoK oyununda 100 Cevher ile satın alınabilen altın tuğlalı bir yol bulunmaktadır. Bu yolun adı nedir? - İlk Sen Cevapla
 36. "Öğrencilerin sınav kâğıtlarını okuyorum. Çoğunda bir yığın bilgi var, fakat konu ile ilgisi yok ve karma karışık. Kompozisyon işte bunların zıddıdır. - İlk Sen Cevapla
 37. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur? - İlk Sen Cevapla
 38. Çeçe sineği Türkiye'de var mı? - İlk Sen Cevapla
 39. Fenike medeniyeti dünyanın hangi bölgesinde ortaya çıktı? - İlk Sen Cevapla
 40. Yanıcı maddenin yapısı itibariyle yanıcı buhar - gaz meydana gelmedi yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? - İlk Sen Cevapla
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü